Róma katakombái

Római katakombái( olaszul: Catacombe di Roma) ősi katakombák, földalatti temetkezési helyek Róma alatt. Rómának legalább 40 katakombája van, viszont jó néhányat csak az utolsó évtizedekben fedeztek fel. A katakombákba való temetés a 2. században vette csak kezdetét, amikor a tehetősebb keresztények külön katakomba rendszerekbe temettették el magukat, mivel a föld felszín felett már kevés volt a kijelölt temetőkben a szabad hely. Sok történész úgy vélte, hogy a katakombák megsegítették a keresztényeket, hogy a halottaikat titokban temethessék el. A puha vulkanikus tufa kőzet alatt, remekül lehetett alagutakat vájni, így Róma az évszázadok alatt jó néhány katakombával bővült és nem ritka, hogy több kilométeres alagutakat ástak ki, akár 4 emeletes mélységig.

A keresztény katakombák kiemelkedő szerepet játszottak a művészettörténetben és a korai keresztény művészetben, mivel rengeteg példát, életképet tudott mutatni a i.u 400-as évek előttről, akár freskóval vagy szoborral. A zsidó katakombák a zsidó művészetet segítették jobban megismertetni a történészekkel.

Az etruszkok, mint a többi európai nép is földalatti kamrákba temették el halottjaikat. Az eredeti római hagyomány volt a hamvasztás, amely után a hamvaszott maradványait edényben, feliratos római szarkofágban(ash-chest), urnában, vagy gyakran kolumbáriumban(nyilvános nagyobb épület ember hamvai számára) tárolták. A 2. századtól kezdve kezdett népszerű lenni a csontvázas temetés, melyeknél  a halottat sírokba, szarkofágokba, a gazdagabb polgárok pedig faragott szarkofágokba temették. A keresztények sokkal inkább hittek a csontvázas temetés mellett, mivel hittek a 2. feltámadásban, vagyis a testi feltámadásban.

Róma katakombái

Róma katakombái

Keresztény Katakombák

A 2. századtól kezdődtek a katakomba készítések. A kezdeti időkben a város falain kívül próbálták meg kivájni a vékony vulkanikus tufa talaj réteget, mivel Róma törvényei tiltották a temetkezési helyek létrehozását a város falain belül. A pogány szokás úgy diktálta, hogy el kell égetni a holtesteket, míg a korai keresztények és a zsidók inkább eltemették a halottaikat. Mivel a legtöbb keresztény és zsidó abban a korban rabszolga volt, vagy szegény, így nem igazán tudtak maguknak temetkezési helyet vásárolni. Helyette inkább alagút hálózatokat ástak Róma külvárosban. Elsősorban temetkezési helyként használták a katakombákat és az istentisztelet még nem igazán játszott szerepet az akkori időkben, inkább csak a megemlékezés és az évfordulók ünneplésé volt a főszerep. Sok ábra a katakombákban arról árulkodik, hogy akkoriban üldözték a keresztényeket és a rejtekhelyet számukra  a katakomba nyújtotta. 60 ismert földalatti temetkezési hely van Rómában. Ezek római utak mellett épültek, mint például a Via Appia, a Via Ostiense, a Via Labicana, a Via Tiburtina, és a Via Nomentana, A legismertebb katakomba nevei pedig a Szent Callixtus, és a Szent Sebestyén, mely a Via Appia mentén található – a mártírok neveit takarja a katakomba, akiket itt temettek el.

A keresztény ásó munkások(fossors) hatalmas katakomba rendszereket hoztak létre, melyek mindenen átívelnek. 7-19 méterrel találhatóak a felszín alatt és több mint 2,4 kilométeres területet fednek le. Keskeny lépcsők vezettek át akár négy szintes katakombákba is. Az átjáró részük megközelítőleg 2,5 méter x 1 méteresek. Az oldalfalakat kaparták ki, ahova a temették a holttesteket. Ezek a falba vájt rések 40-60 cm magas és 120-150 méter hosszúságúak voltak. A testet kő szarkofágokba, vagy akár faragott szarkofágokba helyezték és a tetemre,holttestre kötött vászon ruhát adtak. A födémre ráírták az elhunyt nevét, korát és a halál napját.

I.u. 380-ban a keresztény vallás állami vallássá nőtte ki magát. A kezdeti időszakban, mindenki a mártírok mellett akarta eltemettetni magát. Hamarosan viszont a katakombás temetők hanyatlása kezdődött meg, mivel a halottakat a templommal rendlekező temetőben akarták végső nyughelyre bocsájtani. A 6. században a katakombák csak mártírok számára volt használatos, megemlékezési gyűlésekre és csak pár festmény lett hozzáadva 7. század hajnaláig. A gót, vandál és az olasz területeket birtokló germán törzsek feldúlták a katakombákat értékek után kutatva. A 10. századra ezek a föld alatti temetkezési helyek elhagyatottá váltak és az értékeket a föld feletti templomokba, bazilikákba helyezték át.

Évszázadokon át szinte elfeledkeztek a katakombákról, majd 1578-ban újra felfedezték őket, köszönhetően Antonio Bosio több évtizedes kutatómunkájának és feljegyzéseinek. Ez a feljegyzés egy kötetes könyv formájában volt elérhető 1632-től Roma Sotteranea néven. Az archeológus Giovanni Battista  de Rossi(1822-1894) publikálta az első nagyméretű feljegyzéseit a katakombákról. 1956 és 1959-ben az olasz hatóságok még több katakombát találtak Róma közelében. Ezek a helyek a a korai keresztény korszak műemlékeivé váltak.

roma katakomba

Napjainkban

Jelenleg a katakombák restaurálása és felügyelete a pápasághoz tartozik, a Don Bosco szaléziákat(vallási rend) bízták meg, hogy felügyeljék a a Szent Callixtus katakombákat Róma külvárosában. A keresztény katakombák felügyelete, ásatások megszervezése és és karbantartása a Szent Pápaság archeológiai bizottság (Pontifical Commission of Sacred Archaeology: 1852-ben alakult a katakombák miatt) feladata. A katakombák tanulmányozása pedig a Pápai archeológiai akadémia feladata( Pontifical Academy of Archaeology).

Egy kis segítség a temetkezési formákról a katakombákban

A római katakombák földalatti szakaszokban épültek(ambulacra). Ha a falat kaparták ki és kisebb méretű bemeneteket hoztak létre azt Loculinak nevezzük. Itt vízszintesen egymás felett, mellett több holtest is elférhetett az adott járat vastagságától függően. A másik fajta temetkezés az arcosolium, amely egy íves fülkét véstek a falba és a felületét vízszintes márványlappal fedték be. A Cubicula, mely a loculihoz hasonló, annyi kitétellel, hogy itt egy család tartózkodhatott csak. A criptae, melynek falait kápolnába illő freskók díszítik igen elterjedt temetkezési forma volt a gazdagabb polgárok számára. Amennyiben már nem volt hely a járatban, akkor a padlóba ástak lyukakat , melyeket formae-nek nevezünk.

A katakombák listája Rómában:

A római katakombákat, melyekből legalább 40 található a külvárosokban, nagyobb római utak mellett ásták mint például az Appia út, via Ostiense, via Labicana, via Tiburtina vagy akár a via Nomentana.

Marcellinus és Peter katakomba (Catacombs of Marcellinus and Peter)

Peter és Marcelllinus katakombái meglehetősen régiek, melyet az ősi Via Labicana úton, vagyis napjainban a Via Casilina úton találhatunk Rómában, közel a Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros templomhoz. A katakomba neve a keresztény Péter és Marcellinushoz fűződik, akik a tradíció szerint ide temettek el, nem mesze Szent Tiburtiustól. 2006-ban 1000 csontvázat találtak itt egymás hegyén-hátán, úgy hogy a tógájukkal együtt lettek elégetve.

Szent Domitilla katakombák

A szent Callisto katakombákhoz közel található Domitilla katakombái (nevét szent Domitilla után kapta), mely 15 kilométeres föld alatti barlangot fed le. A Domitilla katakomba egyedi és a legrégebbi földalatti temetkezési hely és az egyedüli, ahol még csontokat is találhatunk. Ez a legjobb állapotban fennmaradt és az egyik legismertebb katakomba. Itt találták meg a híres 2. századi utolsó vacsora freskót más egyéb értékes relikviákkal együtt. A szent Domitilla katakomba az egyetlen olyan katakomba, melyet egy bazilikából érhetünk el. Egy 4. századi templom megsüllyedt a Via delle Sette Chiese 280 cím alatt és így ezzel  bazilikával került közvetlen összeköttetésbe. A bazilika nem volt biztonságos így a 9. században elhagyatottá vált. 1593-ban újra felfedezték a bazilikát és 1870-ben részben újjá is építették.

2009 kezdetén a Vatikán kérésére, az Isteni Ige Misszionáriusok(Divine Word Missionaries), a római katolikus közösség papjai és testvérei felelősséget vállaltak a Szent Domitilla katakomba karbantartásáért.

Commodilla katakomba

Ez a katakomba a Via Ostiensis úton találhatóak és ezen a földalatti helyen találták az első szakállas Krisztus képet. Eredetileg Szent Félix és Adauctus relikviájánnak tartották.

Generosa katakomba

A Compana úton található és állítólag itt nyugszik Simplicius, Faustinus és Beatrix(ők 3-an keresztény mártírok voltak), akik életüket vesztették a Diocletian üldözés alatt(302 vagy 303-ban).

Praetextatus katakomba

A Praetextatus katakomba története a 2. századig nyúlik vissza. Eredetileg ez a katakomba egy arisztokrata római családnak készült, saját használatra. Később viszont sok kiemelt római közszereplőt, arisztokratát temettek itt el, nem mellesleg pogány személyekkel egyetemben. Például itt nyugszik Balbinus császár(i.u. 238) is. A 4. században a keresztények ide temették el a mártírjaikat, mint például szent Janvier, szent Felicissimus vagy akár szent Agapitus-t.

A Praetextatuskatakomba a via Appia útról érhető el Rómában.  Elérve a helyszínt, egy hatalmas temető lesz látható két lépcsővel, mely a föld alá vezet. Falfestményeket láthatunk a katakombába érkezve. Ez a 3. századi keresztény művészetre volt tipikusan jellemző. Tipikus jellemzői a képeknek, hogy zöld vagy piros keretet kapnak a falon és a négy évszakot is előszeretettel használták, míg az év és a föld motívum a háttérben maradt. Az itt található jelenetek az új testamentum eseményeit mutatják be leginkább. Sajnos nagyon sok “megbotránkoztató” kép még épségben van, mint például Jézus a szamaritánus nővel a kút mellett. A legelképesztőbbnek nevezett kép pedig Krisztus töviskoronával. Ez tipikusan egy negatív, erőszakos jellemekkel bír és tipikusan a megváltás motívumát tükrözi.

Priscilla katakomba

Priscilla katakombái a Via Salaria úton található szemben a Villa Ada-val. Az Ada elviekben a birtok tulajdonos neve volt, de erre bizonyíték eddig nincs rá.

Szent Callixtus katakomba

Az Appia úton található katakomba i.u. 150 körül épülhetett, pár privát keresztény földalatti temetkezési helyet takar a katolikus templom közvetlen közelében. A nevét szent Callixtusról kapta. Zephyrinusin pápa a megválasztását követően megnagyobbíttatta a komplexumot és hamarosan hivatalosan is római egyház egyik temetkezési helyszíne lett. Ide temettek több, mint 50 mártírt és 16 főpapot. A katakomba 15 hektáron terül el és 20 kilométer hosszú.

Megközelítése:

A Termini megállótól a 714-es busszal a San Giovanni Latera térig. Innen a 218-as busz, majd a Fosse Ardeatine-nél kell leszállni. Pár lépésre pedig a megállótól észrevehetjük a katakomba bejáratát.

Szent Lőrinc katakomba

“A falakon kívüli” San Lorenzo fuori le Mura mellett található és azt mondták, hogy ez lett a végső nyughelye Szent Lőrinc-nek. A templomot III. Sixtus pápa építette és később őt is ide temették el.

Szent Pancrazio katakomba

A Szent Pancrazio bazilika alatt található, melyet Symmachus pápa építtetett arra a helyre ahol a fiatal mártír szent Pancras, vagy Pancratius teste található. A 17. században a Discalced Carmelites(kolduló rendnek) rendre ruházták át, akik teljesen átalakították. A katakombában korai keresztény és pogány feliratokat és szobor maradványokat találhatunk.

Szent Valentin katakomba

Ez a katakomba Szent Valentin számára lett létrehozva. A 13. században Valentin mártír relikviáit a Basicila of Saint Praxedes-be szállították.

Szent Ágnes katakomba

Azért épült ez a katakomba, hogy megőrizze Szent Ágnes maradványait Rómában. Ágnes csontjait konzerválva(bebalzsamozva) találhatjuk meg a Sant’Agnese fuori le mure templom katakombájában. A Piazza Navona téren a Sant’Agnese  in Agone templomban található Ágnes koponyája.

Via Anapo katakomba

A Via Salaria úton található a via Anapo katakomba, amely a feljegyzések szerint a 3. század végén és a 4. század eleje között épült fel és bibliai vonatkozású freskók találhatóak a földalatti temetőben.

Szent Sebestyén katakomba

Az egyik legkisebb keresztény temető, amely a legjobban megközelíthető katakomba az összes Rómában található katakomba közül, viszont ez azzal jár, hogy az egyik legjobban megrongált műemlék is egyben. A katakomba 4 szintből az első már szinte teljesen lepusztult.

A Szent Sebestyén katakomba a Via Appia úton található Rómában. A katakomba a nevét egy legendáról kapta, akit Diocletian uralkodása alatt öltek meg. Szent Sebestyén kriptája  egy 13. században épült bazilika alatt található. Későbbiek folyamán a kriptáját felújították és a régi mására készítették el. Érdemes megjegyezni, hogy Szent Sebestyén mellszobrát Bernini, a legendás művész készítette el. Péter és Pál úgy hitte, hogy a bazilika végében temették el Sebestyént. Ásatásokkal próbálkoztak, hogy kiderítsék a pontos nyughelyét, viszont egy másik mártír, Quirinusra(i.u. 5. század) sírjára bukkantak. A mauzóleumban található oltáron pedig még mindig olvasható a “Domus Petri(Péter otthona)” felirat.

A katakombában 13. századi híres festmények is találhatóak:

Péter és Pál festményei: “A keresztre feszítés”, “Ártatlanok mészárlása” és a “Madonna és a gyerek”

megközelítése:

A San Giovanni Metro állomástól a legkönyebb megközelíteni. A metro állomásnál a 218-as buszra kell felszállni és a Fossa Ardetine-nél kell leszállni. Sétálj a via delle Sette Chiese úton, hogy eljuss a katakomba bejáratáig.

Zsidó katakombák

6 ismert zsidó katakomba található Rómában, ebből csak 2 elérhető a publikum számára: Vigna Randanini és Torlonia Villa.

A zsidó katakombákat 1918-ban fedezték fel egy archeológiai ásatás közben, mely 20 évig tartott Rómában. Az építménynek két bejárata van: az egyik a via Syracuse úton, és egy pedig a Torlonia Villából. Ezek a katakombák 13,000 négyzetmétert fednek le és a 2. 3. századra nyúlik vissza a történelmük. A történészek úgy gondolják, hogy ezeket a földalatti temetőhelyeket az 5. századig használták. Nagyon ritkán találhatunk a megtekinthető katakombákban festményeket, mivel szinte alig maradt fenn valami használható freskó a jelenkorra. Viszont a megmaradt freskókon vallási szimbólumok egyértelműen kivehetőek.

A többi katakomba a publikum számára nem megtekinthető, mivel vagy veszélyesnek nyilvánították a területet vagy pedig Radon gáz található a földalatti barlangokban.

megközelítése:

A Termini vasút állomástól a 90-es busz 4 busz megálló a via Nomenta megállóig.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vatikán Múzeum

A Vatikán Múzeum (olaszul: Musei Vaticani) Vatikán városában(államában) található és több kisebb múzeumot foglal magában. Az itt található gyűjtemény a világ legértékesebb Rómához kapcsolódó gyűjteménye, mely már az ókortól kezdve felhalmozott régészeti kincseket mutatja be a látogatók számára. Felsorolni is nehéz az itt található népekkel foglalkozó kincseket, így ezt meghagyom mások számára, mert ehhez egy […]